İstehsalatda olan iş proseslərin avtomatlaşdırılması. Merkuriy-EPR proqram təminatı yüngül, qida, kimya sənayələrdəki və kənd təsərrüfatda olan iş proseslərini avtomatlaşdırılmağa imkan verir.

Merkuriy-EPR proqram təminatı tək anbar və mağazadaki iş gedişini yox istehsalatın planlaşdırılmasını və ucotunu apara bilir.

1) İstehsalatın ümumi planını və hər sex işinin planlaşdırma imkanı.
2) Öz istehsalı olan yarımfabrikatların uçotu imkanı.
3) İstehsalatda yarımcıq vəziyyətdə qalan işlərin uçotu.
4) Malın istehsalına sərf olunan xərclərin hesablanması.
5) Xam mal ehtiyacın planlaşdırılması.
6) Ehtiyyatların idarə edilməsi.
7) (Traceability) Malın seriya nömrəsinin koməyi ilə xam maldan hazır məhsula qədər (dükana qədər) izləmə imkanı.
8) Keyfiyyətə nəzarət imkanı.Qüsurlu mal partiyaları ilə işləmə imkanı.
9) İstehsalatda istifadə olunan avadanlığın və onun nə dərərcədə yuklənməsini görmə imkanı.
10) Biznesin gedişini və sənədlərin axını ilə işləmə imkanı.
11) Qənəyatçil istehsalat. (Yəni istehsalatın bütün iş gedişi göz gabağında olduqda istehsalata ayrılan pullar lazım olan istigamətə yonəldilir və səmərəsiz sərf olunmur)

Mercury ERP imkanları (İstehsalat)